Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Ftalater i franska viner

Larseman

Medlem
Stor nyhet i många medier idag: Franska viner innehåller ftalater som kan vara hormonstörande.
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-farliga-amnen-i-viner
Nå, jag nöjer mig aldrig med enbart en vidarebefordrad nyhet så jag brukar alltid söka källan. Enligt artikeln har studien gjorts hos Laboratorie Excell i Frankrike. Om man googlar efter detta namn så får man exakt inga träffar! Aldrig bra att media sällan länkar till källan för en nyhet, i detta fall så blir jag mycket förundrad när forskningsanstalten inte verkar finnas, åtminstone inte med det namnet.
 
Toppen