Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Gamla flaskor

Skumpagne

Husmor/Älskare/Lagrare/Pappa
image.jpg
image.jpg
Gick igenom min kompis vinkällare.
Är det någon som vet ungefär år på Roederer?
Och är denna madeira bra?
 
Toppen