Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Gårdsförsäljning ska utredas igen

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
S-C-L-MP-överenskommelsen från förra veckan har ju fått mycket uppmärksamhet, oavsett om man kallar den MÖK, JÖK, JA eller något annat. Dagsnoteringen är ju att Stefan Löfven imorgon röstas igenom, och därefter kan fortsätta att regera med denna sakpolitiska överenskommelse som grund. Av de 73 punkterna har det mest varit arbetsrätt och hyresreglering som diskuteras i allmänpressen, men punkt nummer 23 (Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden) innehåller som en del en intressant skrivning för oss vinintresserade:
En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras (Tillsätts 2020).
Det får väl antas i första hand ha varit en C-fråga, även om fem partier (C-L-KD-M-SD) stod bakom ett tillkännagivande från riksdagen i frågan under 2018.

Senaste gången detta utreddes var 2010, och då var resultatet lite märkligt. Från minnet (som förvisso inte är vad det var) kom utredningen fram till att "gårdsförsäljning" skulle behöva innebära att även utländska aktörer kunde sätta upp "provningslokaler" med försäljning utan koppling till lokal produktion. Annars skulle SB:s ställning hotas. Dessutom föreslog de att detta skulle gälla alla alkoholhaltiga drycker, alltså även sprit. Kort sagt ett mycket märkligt förslag, som byggde på analysen att den finska varianten av gårdsförsäljning (då av bär- och fruktviner upp till 15%) bryter mot EU-rätten. Detta innebar att det inte blev någon gårdsförsäljning till följd av den utredningen, eftersom FP (som de hette då) och KD var emot. Det är också på grundval av denna utredning som Systembolaget beskriver gårdsförsäljning som ett hot mot folkhälsan och monopolets ställning. Man kan dock notera att den finska modellen, såvitt jag har märkt, aldrig har dragits inför EU-domstolen under de 24 år som den funnits (sedan 1995) eller de nio år som gått sedan utredningen. Tvärtom utökades den för ett år sedan med öl (upp till 12%) från bryggerier av begränsad storlek! Man kan därför på goda grunder fundera på om utredningen från 2010 verkligen analyserade EU-rätten på ett helt korrekt sätt.

Man kan också notera följande generella skrivning i den sakpolitiska överenskommelsen:
I de sakfrågor som omfattas av överenskommelsen kommer Centerpartiet och Liberalerna fullt ut medverka i beredningsprocesser både av utredningsdirektiv, propositioner till riksdagen, förordningsändringar som följer av ny lagstiftning samt i förekommande fall också uppdrag eller regleringsbrev till myndigheter.
D.v.s. S-MP-regeringen kan inte fuska till utredningsdirektivet så att utredningen kommer fram till att det inte går. Man kan nog förutsätta att åtminstone C anstränger sig för att formulera ett direktiv som ger ett annat resultat än 2010, så det kan ligga till grund för något som genomförs. Dock lär det ta åtminstone till 2021, kanske mer troligt 2022. Möjligen kan man tänka sig att det först blir en försöksverksamhet i ett-två län innan det införs i hela landet.

Mitt stalltips är att utredningen kommer att få i uppdrag att titta på något som mer påminner om den finländska modellen, med gårdsförsäljning av lokalproducerade drycker upp till en viss alkoholhalt, d.v.s. att alla eller de flesta spritprodukter utesluts. I Sverige lär detta betyda betydligt mer på ölsidan än vinsidan, eftersom det på våra breddgrader lär vara enklare att driva mikrobryggeri med bra resultat än att odla vindruvor som ger bra viner.
 
Last edited:

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Det ska förresten bli intressant att se om Systembolaget reagerar på detta, eftersom de ofta visar upp dålig förståelse för sin roll i kombination med stor självupptagenhet, och ibland har dålig fingertoppskänsla när det gäller att göra uttalanden som retar upp oppositionspolitiker.

Det kan i så fall bli mycket intressant politiskt, med tanke på att allt som ligger i den här sakpolitiska överenskommelsen kommer att vara föremål för mycket politisk och medial uppmärksamhet så snart det händer någonting. Om SB skulle börja propagera mot förslaget i något skede (före, under eller efter utredningen), skulle nog C och L misstänka att den ansvariga ministern (i nuläget sossen Annika Strandhäll) använder dem som bulvan för att kringgå överenskommelsen.

Då kan det bli mycket irriterat, eftersom C och L redan har fått höra ganska mycket av typen "grundlurade", "dörrmatta" o.s.v., samtidigt som de lovat att vara en liberal nagel i ögat på regeringen. Det är förstås en ren spekulation, men jag kan se misstroendevotum mot den ansvariga ministern i ett sådant läge, bara för att C och L tvingas markera hårt - oavsett fråga - för att upprätthålla sin trovärdighet.

Om Socialdepartementet inser den risken för en sådan händelseutveckling, kommer de nog att hålla Systembolaget mycket hårdare i örat än vad som varit fallet under de senaste åren, då i haft KD- och S-socialministrar som varit mot gårdsförsäljningen.

Notera att Annika Strandhäll nu är för gårdsförsäljning, förutsatt att den inte hotar monopolets ställning, vare sig hon vill det eller inte. :)
 
Importörerna sjunger systembolagets hymn. Personligen, med möjlighet att köpa viner utomlands så kommer jag undvika alla viner från dessa importörer. Nu tror jag ju inte deras boxförsäljning påverkas av det men det här gjorde mig riktigt förbannad..

Edit: Mest Amarone och boxar verkar det som, så en ren investering i att en monopolmarknad inte försvinner och kvalitetskraven ökar.

"Initiativet stöds av Winemarket Nordic, The Wine Team Global, Giertz Vinimport, Chris Wine & Spirits samt Iconic Wines. Initiativtagarna värnar Systembolagets ensamrätt och stödjer den svenska modellen med kontrollerad försäljning och likabehandling av ursprung"

https://gardsforsaljning.info/kontakt/
 
Last edited:
Det ska förresten bli intressant att se om Systembolaget reagerar på detta, eftersom de ofta visar upp dålig förståelse för sin roll i kombination med stor självupptagenhet, och ibland har dålig fingertoppskänsla när det gäller att göra uttalanden som retar upp oppositionspolitiker.

Kanske Systembolagets reaktion som kommer från /gardsforsaljning.info/. Nu är ju tyvärr Systembolaget ett bolag så man kan inte begära ut post etc men skulle inte bli allt för förvånad om det finns lite kommunikation i ämnet.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Importörerna sjunger systembolagets hymn. Personligen, med möjlighet att köpa viner utomlands så kommer jag undvika alla viner från dessa importörer. Nu tror jag ju inte deras boxförsäljning påverkas av det men det här gjorde mig riktigt förbannad..

Edit: Mest Amarone och boxar verkar det som, så en ren investering i att en monopolmarknad inte försvinner och kvalitetskraven ökar.

"Initiativet stöds av Winemarket Nordic, The Wine Team Global, Giertz Vinimport, Chris Wine & Spirits samt Iconic Wines. Initiativtagarna värnar Systembolagets ensamrätt och stödjer den svenska modellen med kontrollerad försäljning och likabehandling av ursprung"

https://gardsforsaljning.info/kontakt/
Då kan ju de importörerna stödja Systembolaget ytterligare genom att lägga ner sin restaurangförsäljning och hänvisa även sina restaurangkunder dit?
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Beer News påpekar:
Sajten drivs av de fem företagen Winemarket Nordic, The Wine Team Global, Giertz Vinimport, Chris Wine & Spirits samt Iconic Wines, som tillsammans har miljardintäkter på sin import varje år. I fjol sålde till exempel enbart Giertz Vinimport för nästan två miljarder kronor på Systembolaget. De fem företagen har samma ägare, holdingbolaget Malbec Holding AB.
Med samma ägare innebär det alltså att det kan vara en idé från en person (ägare eller chef) för att sajten skulle komma till.
Dessa företag kallar sig för för övrigt Viva Wine & Spirits Group i sin marknadsföring. Det verkar dock bara vara Giertz Vinimport AB som är direkt ägt av Malbec Holding AB (se Merinfo.se). De övriga, inklusive Viva Wine & Spirits AB är dotterbolag eller "dotterbolag i andra led" till Giertz.
Malbec Holding AB är helt eller huvudsakligen ägt av tre personer, varav en är Giertz VD.
Malbec Holding-koncernen har haft stadigt stigande omsättning och vinst under åren 2013-2017 (inga siffror för 2018 än). Omsättningen 2017 var 2930 mnkr och resultatet efter finansnetto är 168,7 mnkr. De får därför sägas vara en av de importörer som hittat "formeln" för hur man tjänar rätt gott om pengar på den nuvarande modellen av monopoldistribution. Man kan därför fundera på om koncernens engagemang för Systembolagets monopol huvudsakligen har med omsorg om folkhälsan att göra, eller de egna feta vinsterna? :rolleyes:
Man kan också notera att moderbolaget Giertz Vinimport och de övriga företagen i koncernen återfinns på en respektabel adress i Stockholms innerstad, på Blasieholmsgatan, i ett av kvarteren bakom Grand Hotel, för övrigt på 450 meters gångavstånd till Systembolagets huvudkontor enligt Google Maps. Det mentala avståndet tycks dock ännu närmare än så. ;)
Nu finns de flesta stora importörer på mer eller mindre sjangdåbla adresser i Stockholms innerstad. Man kan dock fundera på hur bra det ser ut när en koncern med miljardomsättning, saftig vinst och adress i Stockholms innerstad, engagerar sig mot en reform som syftar till att underlätta för småföretagare och entreprenörer på landsbygden. :confused: De tror kanske att de kommer undan med det för att det inte är så transparent vad som gömmer sig bakom?
 
Last edited:

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Jag har helt glömt bort att följa upp den statliga utredningen kring gårdsförsäljning, som tillsattes för ett år sedan:
https://www.regeringen.se/pressmedd...ljning-av-alkoholhaltiga-drycker-ska-utredas/
Utredare är Elisabeth Nilsson, före detta landshövding i Östergötland (2010-2018), och med näringslivs- snarare än politikerbakgrund: https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Nilsson
Godtempleriet har förstås hållit koll på utredningen, här kan man bl.a. läsa en intervju med utredaren från i mars i år: https://accentmagasin.se/alkohol/hon-utreder-omstridd-gardsforsaljning-av-alkohol/
Utredningen ska redovisas senast 7 december 2021, så det är dags snart.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/gardsforsaljning-eller-ej-ny-utredning-pa-snart-klar
En av ledamöterna i utredningens expertkommitté, Johan Håkansson från organisationen Sveriges oberoende småbryggerier, skrev för en vecka sedan en debattartikel i DN om utredningens förslag där han tycks kritisera den begränsade mängd som producenterna föreslås få sälja direkt till varje kund, och den storleksbegränsning som ska gälla för att kvalificera för gårdsförsäljning. Jag uppfattar att detta var den första "läckan" om vad utredningen kommer att föreslå.
https://www.dn.se/debatt/tillat-gardsforsaljning-hos-alla-alkoholtillverkare/ (bakom Paywall - enbart läst de översta gratis raderna)
Systembolaget har redan gått i replik i DN, vilket förmodligen var ungefär lika förvånande som att vatten rinner nedåt:
https://www.dn.se/debatt/gardsforsaljning-oforenligt-med-systembolagets-monopol/ (Paywall igen - jag betalar verkligen inte för att läsa SB:s åsikter)
IOGT-NTO:s Accent magasin har skrivit mer om utredningen baserat på debattartikeln:
https://accentmagasin.se/alkohol/iogt-nto-eu-kommer-inte-godta-forslaget/
Tydligen ska även spritproducenter omfattas (till skillnad mot vad jag trodde ovan).
IOGT-NTO anser självklart att det kommande förslaget inte kommer att accepteras av EU och är ett hot mot såväl Systembolaget som folkhälsan. Men det visste vi nog redan innan utredningen tillsattes.
För övrigt har de för några veckor sedan dragit igång en kampanj med anledning av utredningen:
https://accentmagasin.se/politik/iogt-nto-kampanj-vacker-debatt/
Den första delen av kampanjen går ut på att dela ut flygblad utanför Systembolag runt om i landet. Flygbladets ena sida har texten: Tack för att du handlar på Systembolaget. Det fick en medlem att skriva på Facebook att han skulle lämna IOGT-NTO. Även andra har reagerat.
Någon på forumet som fått flygblad av dem när de hämtat ut sina webblanseringar?

Ett inslag i den tidigare Accent-artikeln, som syftade till att illustrera hur lätt det skulle vara att gå runt reglerna, tycker jag var särskilt kul:
Finns det något i utredningen som juridiskt skulle kunna hindra IOGT-NTO från att börja odla kryddor i fönstren på Klara Södra och sedan krydda vodka och sälja där?

– Nej, inte som jag kan se. Gårdsförsäljning är som gjort för att man ska kunna anpassa verksamheten och gå runt reglerna. Det är kravet på en upplevelse som begränsar, men det är ju inga svårigheter att ordna, säger Magnus Jonsson.
Jag måste säga att om IOGT-NTO börjar sälja egenproducerat kryddat brännvin baserade på lokalt odlade kryddväxter, då kommer jag definitivt att hälsa på och köpa, trots att jag inte är spritnörd! Och jag skulle tycka att det vore en synnerligen fascinerande upplevelse att hälsa på hos dem och prova sprit! :D Jag tror att jag t.o.m. kan lova att jag skulle ta upp en snapsvisa eller två vid själva provningen!
 
IOGT-NTO kör som vanligt på. På Twitter la IOGT-NTO upp den här teckningen. Efter ett tag tog man bort tweets då fokus istället blev deras finansiering, kanske inte vad de räknat med. För övrigt, skulle ge rätt mycket för att se kommunikation mellan SB och IOGT-NTO i detta och andra fall.

Glöm inte heller sidan som drivs av ett antal importörer vilka slåss för att bibehålla sin lönsamma kanal, Systembolaget. Vi diskuterade den tidigare men det är fortsatt aktuell och hålls uppdaterad.

Det är verkligen en brokig skara som står upp för monopolet.
 
Last edited:

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
IOGT-NTO kör som vanligt på. På Twitter la IOGT-NTO upp den här teckningen. Efter ett tag tog man bort tweets då fokus istället blev deras finansiering, kanske inte vad de räknat med.
Vilken usel nivå på de sura och tykna svaren från IOGT-NTO!
Glöm inte heller sidan som drivs av ett antal importörer vilka slåss för att bibehålla sin lönsamma kanal, Systembolaget. Vi diskuterade den tidigare men det är fortsatt aktuell och hålls uppdaterad.
Fortfarande samma fem besläktade bolag, d.v.s. på drygt 2,5 år har de inte lyckats övertygat någon mer producent eller importör att gå med.
 
Last edited:

Crist(al)ian 77

50 Shades of Grape
Administratör
Utredaren Eisabeth Nilsson har skrivit följande debattartikel i DN


Skönt att utredaren inte skyller på EU-rätten för att behålla status quo vilket är vanligt inom myndighetsvärlden och dess bolag. Värsta som kan hända är helt enkelt att reformen får rullas tillbaks om EU-domstolen mot förmodan inte godkänner gårdsförsäljning tillsammans med monopol.

Citat från artikeln:

Utredningen har analyserat de EU-rättsliga förutsättningarna för gårdsförsäljning. Att tillverkare i Sverige får möjlighet att sälja sina produkter från tillverkningsstället vid sidan av monopolet skulle troligtvis ses som ett handelshinder av EU-domstolen. Detta handelshinder kan dock vara tillåtet om gårdsförsäljningen är begränsad och har fokus på turismnäringen snarare än själva försäljningen.

Med sådana restriktioner är det även möjligt att kombinera gårdsförsäljning med Systembolagets monopol. Jag föreslår därför att gårdsförsäljning bara ska få ske i samband med ett studiebesök eller motsvarande på tillverkningsplatsen eller vingården, att det ska finnas begränsningar i hur mycket man får köpa med sig och att det endast ska få bedrivas med småskaligt och hantverksmässigt tillverkade drycker.

Det går givetvis inte att med säkerhet förutse utfallet i en eventuell framtida EU-rättslig prövning. Det finns därför skäl att framhålla att regeringen kommer ges möjlighet att ha en dialog med EU-kommissionen innan reformen kan antas av Sveriges riksdag. Det finns heller inga juridiska hinder mot att återgå till nuvarande ordning och slopa gårdsförsäljning om EU-domstolen skulle göra en annan bedömning än utredningen.​
 
Toppen