Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Glada överraskningar på krogen.

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Jag gick förbi Noppe idag och betalde medlemsavgiften och pojkarna i baren var sprudlande glada då de just fått in den nya prestigeskumpan i huset, de kommer att köra Krug Grand Cuvée på glas för 190 spänn, för den som är sugen på en halvmagnum så kommer den att kosta 1140, något billigare än bolagspris således!

Nu ska vi bara få dem att köpa in lite riktiga glas så kan man ju börja dricka lite soft skumpa igen!
 
Toppen