Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Gladpack och TCA

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Antar att du säger det med ironi ?
För du sitter väl inte och dricker vin som är defekt o_O
Korkskadade viner häller man ut, Punkt slut
Ur en rent objektiv smaksynvinkel för min personliga smak så älskar jag hårigt mögliga ostar, surströmming och lätt korkskadade viner. För mycket TCA är inte gott, men det hela har ju med "balansen" att göra (annan tråd, jag vet) och personlig smak.
Jag vägrar acceptera ett vin som "underbart" eller som "defekt" bara för att någon säger att vinet är på det viset.

Jag älskar även många viner utan TCA :D
 
Toppen