Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Har lyxkrogarna sänkt priserna iom momsen?

Bubblaren

Medlem
SV: Har lyxkrogarna sänkt priserna iom momsen?

Pontus! har sänkt med hela momssänkningen - skriver ut före och efter priser i menyn.
 
SV: Har lyxkrogarna sänkt priserna iom momsen?

Det gäller för övrigt också Rolfs Kök. De lista före och efter. Även Eriks vinbar har sänkt den fasta rätt de hade, dagens husman. Vet inte hur det ser ut på Eriks Gondolen.
 
SV: Har lyxkrogarna sänkt priserna iom momsen?

Även Basement har sänkt sina priser. Fast det har man väl ingen större glädje av eftersom de lägger ner nästa månad.
 
Toppen