Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Heston

Andreas L

Medlem
SV: Heston

Det är inte frågan om nån matförgiftning som pressen tycks tro, det är bara effekten av den nya rätten "ostron 43 grader", långtidstempade och komplexa, självklat så reagerar kroppen men den fysiska reaktionen är bara en del av upplevelsen säger en något missförstådd Blumenthal...
 

anders

Medlem
SV: Heston

Torde kunna bli en hygglig bakterietillväxt vid 43 grader. Kan det vara så att Heston siktade på en bakteriekultur a la Bifilus men tog fel och fick E-coli? :D
 
Toppen