Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Hjälp med information hur jag enkelt kan hitta när en leverantör bytt producent.

Vad jag vet finns ingen lätt sån info att få annat än att anmäla sig till alla nyhetsbrev på de olika leverantörerna.
Vet att 3 stora ändring har skett än under 2023 då peroni,allesverloren och allegeri bytt.
Sen går de ju alltid hålla koll genom sb men lire jobbigare.
En samlad info finns nog tyvärr inte.
 
Toppen