Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

http://www.cookingforengineers.com/

anders

Medlem
SV: http://www.cookingforengineers.com/

Ha, det där är för nyexaminerade nybörjare.

Vi som har skaffat oss lite erfarenhet i livets hårda skola använder inte så enkla metoder längre.
Noterade att man visar på hur man kokar ägg. För oss garvade snubbar finns

http://khymos.org/eggs.php
 
Toppen