Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

I'm a Wine Lover, not a Critic

Per Stade

Lege artis
SV: I'm a Wine Lover, not a Critic

" how his passion began (hint: it all started with food) and how to really best understand a bottle of wine (hint: it involves food)"

Det är en viss skillnad mellan att tycka om vin och att tycka om vin.
 
Toppen