Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Inloggning med hjälp av Facebook

Idag har forumet en funktion som medger att man kan logga på med hjälp av sitt Facebook-id. Denna funktion används i princip inte och stöds inte av framtida uppdateringar.

Vi avser att ta bort denna funktion och vill förvarna eventuella användare. Ni kommer fortfarande att kunna logga på med hjälp av ert användarnamn som ni har på finewines.se.

Om ni är osäkra på ert användarnamn så kan det kontrolleras här: http://www.finewines.se/profile/?area=account

Vid problem eller bortglömda lösenord så ber vi er att skicka ett mail till info@finewines.se
 
Toppen