Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Intressant om Eko-vin

Mmm

Medlem
Nu kommer jag inte ihåg var jag läst detta (men vem behöver källor i dagens samhälle):

Att de konventionella odlarna i Bourgogne skulle vara lätt sura på eko/biodynamikerna. Det är inte så svårt att odla giftfritt vin om alla grannarna besprutar sina rankor. Slutsatsen var att om alla gick över till ekoodling i Bourgogne skulle det knappt bli något vin alls (iaf besvärliga år).
 
Toppen