Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Jet-lag

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Återkommer med min recension av Turkish Air och deras ombordviner på (tidigast) måndag kväll.
Ser fram mot dem med skräckblandad förtjusning.
Hoppas bara omlastningsfolket på Istanbuls fpl inte förstör mina bagage, som de gjorde på resan till Yapan...
Har ju med mig några absoluta läckerbitar i flytande form.

*sign-off*
 
Toppen