Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Jordbävning i Napa Valley (igen)

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Otrevligt, och tråkigt för de människor som blivit drabbat.

Undrar hur mycket vin av 2013 som blev förstört?

Artikel.
Såsom numera tillvand att alltid planera för att bävningar alltid kommer (stänga dörrar, stapla disk, vinflaskors förvaring, böcker, TVns placering osv) så blir man ju bestört över att det finns folk i aktiva områden som inte ids? Några av dem som inte tänker längre än näsan räcker fick sina tunnor och viner förstörda. Hoppas de uppdaterar sina rutiner! Naturligtvis tar det lite extra tid och kraft att jordbävningssäkra sina värdesaker, men att INTE göra det är ju bara så dumt. Kanske man kan klara sig utan jordbävningssäkring i Sverige, men inte i California...
 
Toppen