Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Jordbävningssäkrad vinsamling

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
(I Japan)

Steg 1 av okänt många steg är nu genomfört.​

Förra gången vi hade en större jordbävning ramlade ett gäng flaskor omkull och ett par rullade också av sina hyllor. Tur nog var det på baksidan där jag också förvarar bubbelplast och liknande... Allt klarade sig!

Ibland gäller inte Murphys Lag!!!

Men, ingenjören i mig kan inte tänka sig att det är flax och tur man skall lita till i det längre loppet.

Köpte lite wire med tillbehör och satte upp ett litet 'staket' som går runt hela hyllan. Så länge hyllan är fylld kan ingen flaska välta.

Har flyttat till bottenvåningen alla knäppskallebuteljer (typ Brännlands Iscider) som ju välter bara man tänker jordbävning...

PXL_20230917_074444230.jpg


Närmast sidostupet står slattarna...

Skall fundera över om inte också en låg wire skulle kunna minska risken för glaskross.
 
Toppen