Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Klockren och rolig artikel om Pennsylvania's alkoholmonopol

Per Stade

Lege artis
SV: Klockren och rolig artikel om Pennsylvania's alkoholmonopol

fruitbomb skrev:
En ganska klockren och rolig artikel i New York Times om Pennsylvanias alkoholmonopol och eventuell privatisering. Några roliga Soviet referenser som känns passande till vårt eget monopol.
(Startar en ny tråd då andra Systembolagstrådar är ganska gamla...)
http://www.nytimes.com/2011/01/01/us/politics/01transitionpa.html?_r=1

“The question will be whether selling wine and spirits is a core function of government.”
 
Toppen