Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

KO stämmer Swedish Match för snusreklam

vininfo.nu

Medlem
Stämningen handlar om exponering i Swedish Match egna butik "svenskt snus" i Stockholm. Går man in där är det väl för att i första hand handla snus? Visst där finns lite designkläder (och prylar) med våra varumärken på men det är i så fall kläder som säljs. Ja, man kan faktiskt även dricka kaffe där.

Har verkligen inte svenska myndigheter, KO i synnerhet, något annat att göra?

http://www.svensktsnus.se/sv/Snusbutiken/
-----------------------------------------------------------
http://www.dagensmedicin.se/debatt/snus-bor-inte-klassas-som-cancerrisk/
"Från ett molekylärbiologiskt perspektiv saknar således hypotesen att svenskt snus utgör en betydelsefull cancerrisk biologisk trovärdighet. En nyligen genomförd samlad analys av SAMTLIGA epidemiologiska studier på området ger stöd för denna slutsats."
 

SUPRA

Bäst
Har gått förbi, inte in.

Noterar bara följande att - läget till trots - så verkar ingen kunna ha kvar stället mer än korta perioder.

Gissar att 7Eleven några meter upp har mer tobak än den lokalen ;)

Finns säkert en massa, så kallade, etiska fonder som äger aktier i Swedish Match. Så då måste även en snusbutik vara etisk. ;)
 
Toppen