Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

<<<<Köp och sälj är förbjudet på forumet>>>>

Status
Stängd för vidare inlägg.

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Observera att all köp och sälj är förbjudet på forumet

Detta gäller alla typer av produkter och inte bara alkohol.

Personligen önskar jag att det här var ett fritt land, men tyvärr är så inte fallet. Det gör att vi måste sätta den in den här kommentaren. Se även reglerna för mer information.

mvh

Krug
 
Status
Stängd för vidare inlägg.
Toppen