Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Krug Clos du Mesnil vertikal i Aprilnumret av Vin de France

Jos

Medlem
SV: Krug Clos du Mesnil vertikal i Aprilnumret av Vin de France

Helt otroligt.. Skönast är svaret på varför vintage 96 inte var med; "Vi drack lådvis med 96 förra månaden i Hong Kong så vi var lite för trötta på den för att ha med den.."
 
Toppen