Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Kval från beställningssortimentet till fast sortiment den 1 september 2014

Viner som kvalificerat sig från beställningssortimentet till det fasta sortimentet på Systembolaget. Lägger in denna lista mest som information och endast i PDF format.
 

Attachments

  • FSB September papper.pdf
    214,4 KB · Visningar: 685
Toppen