Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

La Cucina Italiana i GBG

Magikern

Medlem
Någon som besökt detta ställe?

Kanonpris på den lilla menyn plus vinpaket, har varit där 3 gånger. De första 2 gångerna var de riktigt generösa med vinerna men man märker att de börjar snåla in. rödvinerna var för unga vid sista besöket.

Servicen var bara riktigt bra andra gången jag var där (Sommaren 2011) skall tilläggas.
 
Toppen