Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Länksamlingar

Lite inspirerad av Nostalgitråden , jag har tidigare börjat lägga upp länksamlingar. Använder Bitly och försöker samla olika ämnen. Om det är ämnen ni är intresserad av, låt mig veta så scannar jag igenom forumet efter ämnen som behandlar det ni är intresserade av. Det går lätt att dela och få en snabb översikt.
 
Toppen