Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Larseman har avgått som administratör

Mattias Schyberg

Administratör
Ni har säkert märkt att @Larseman inte synts till särskilt mycket senaste tiden på forumet. Han har nu meddelat att han hoppar av admingruppen på grund av andra åtaganden och intressen, vilket är tråkigt för oss, men allt har sin tid.

Han är dock fortfarande medlem och förhoppningsvis kan vi även i framtiden få njuta av hans insiktsfulla inlägg.

Tack för den här tiden, Larseman! :)
 
Toppen