Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Leclerc Briant divine

Skumpagne

Husmor/Älskare/Lagrare/Pappa
SV: Leclerc Briant divine

Yes, drack den för ett par veckor sedan, gjorde inte ett allt för stort intryck eftersom jag har svårt att minnas hur den var. Men jag minns att den smakade väl i det sällskap jag var i. Har för mig att den var ganska välbalanserad och fullt drickbar. 8)
 
Toppen