Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Leverantör eller importör?

D

Deleted member 3330

För att leverera sin egenproducerade dryck till Systembolaget måste man uppfylla vissa formella förutsättningar. Man ska bl.a. vara ett AB och upplagshavare eller varumottagare. Ifall drycken produceras i utlandet så kan det tänkas att man låter en importör sköta leveransen till Systembolaget och således behöver man inte besvära sig med det.

Vilka för- respektive nackdelar finns med att låta en importör sköta den delen?
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Lustigt sammanträffande. Andra dagen i rad som ett nyregistrerat konto, med namn efter ett latinskt citat, skapar en ny tråd som sitt första inlägg, därtill med en fråga som är mer riktad till importörer än till oss vindrickare som huvudsakligen befolkar forumet.
 
Toppen