Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Leverantörer

Vi har efter moget och långt övervägande beslutat att öppna forumet för leverantörer och vi tror att genom att göra detta så skapar vi en än bättre möjlighet för en dialog som motvikt till den monolog som idag präglar delar av vinsverige.

Vi gör det här lite på prov och ser fram mot era synpunkter på hur det fungerar. Önskan är att leverantörerna bidrar med nyheter och liknande samt att vi kan få till stånd diskussioner om exempelvis producenter som borde tas in till Sverige. Vi hoppas också att det kan öppna upp möjligheter för tillgång till evenemang och liknande som är intressanta för finewines.se medlemmar.

För att få skriva som leverantör krävs en speciell inbjudan. Vi har initialt gått ut till ett fåtal så får vi se hur många som nappar.
Posta gärna förslag på andra företag / restauranger som ni vill se och kom gärna med synpunkter på hur det fungerar.
Företag som önskar posta nyheter etc kan skicka ett mail till info@finewines.se med en kort beskrivning av företaget och utbudet.

Vi har i samband med detta också uppdaterat våra regler för forumet något. Du finner dem här http://www.finewines.se/regler-las-dess ... ad/regler/

Som tidigare, finewines.se är 100% icke kommersiellt

Tack för er tid ;D
 
Toppen