Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Liv-ex Champagne 25 Index

Brukar följa Liv-Exs index av akademiskt intresse. De släppte precis en uppdatering av champagneindexet och man kan konstatera att även om priserna gått upp så har de inte haft samma bubbelbeteende ;D som Bordeaux.

Man kan också konstatera att Taittinger lyckades med sin lansering av Comtes 2002. En fjärdedel av volymen för dessa 25 champagner var Comtes 2002. Kan kanske påverka priserna till det positiva när investerare vill bli av med sina viner. Köpa och sälja brukar ju ha ett visst flockbeteende i investeringskretsar.

6a00e55150c0be8834017ee836fc6b970d-640wi


http://www.blog.liv-ex.com/2013/02/upda ... index.html
 
Toppen