Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Logi i Ay?

Bubblaren

Medlem
Har surfat och letat men inte kunnat hitta någon logi i Ay. Är det möjligen så att det inte finns vare sig B&B eller hotel i byn, man får istället stå ut med att bo i Epernay?
 
Toppen