Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Louis Roederer Champagnes största biodynamiska producent

Louis Roederer är nu den största biodynamiska producenten i Champagne. Vid det senaste besöket hos dem var biodynamik ett ämne som vi diskuterade med Jean-Baptiste Lécaillon, Roederers vinmakare. Det var rätt tydligt att de som Jean-Baptiste såg som de mest intressanta odlarna var sådana som David Leclapart och Cedric Bouchard. Att biodynamiken fått fäste hos ett sådant hus som Roederer pekar på att det inte bara är humbug vilket många av naturvinsskeptikerna hävdar.

Vid samma resa så fick vi också veta att Krug använder dessa metoder på prov i vingården Clos De Mesnil så det är inte endast Roederer som går denna väg.

Personligen tror jag inte på nergrävda renhorn och att vinfat ska läggas i rätt linje mot jordströmmar men jag tror verkligen på att biodynamiken är ett "regelverk" som hjälper till med att fokusera på det viktiga, jorden, druvorna och att minimera tillsatser. Det saknas lite balans i debatten här, en del motståndare verkar tro att allt som inte omfattar modernt jordbruk med tillsatser, kemiskt gödsel etc är av ondo. Jag tror tvärtom och jag tror att det engagemang som kommer ur den biodynamiska rörelsen på sikt kommer ge oss bättre och mer långlivade viner.

http://www.decanter.com/news/wine-news/ ... c-producer

PS. Man får hålla ögonen på Leclerc Briant, läser man artikeln så är det nu endast ett varumärke, lite samma väg som Lanson gick tidigare (Lanson nämns för övrigt i artikeln också). Tveksam till om de kommer att kunna levera i framtiden även om de har Hervé Jestin hos sig.
 
Toppen