Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Martin Picard gästspelade på Vassa Eggen

Aupied.jpg


För de av er som missat Jimmys berättelse från Martin Picards gästspel på Vassa Eggen, klassiskt. Tyclte den var värd att krossposta även om det var ett tag sedan. De lite mer intrikata bilderna blir nog tyvärr aldrig publika

http://babblish.se/2012/01/28/martin-pi ... ssa-eggen/
 
Toppen