Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Mats Odell

hampus86

Medlem
Citat av Mats Odell:

"När vi skulle beskriva vilka späda plantor svenskarna var som inte tålde de införselregler som EU hade, så hånskrattade de åt oss när vi samtidigt, enligt dem, försökte dränka dem i vodka"

underbart!
 
Toppen