Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Moët & Chandon ålder på nv

bosse1961

Medlem
Är det någon som har en aning om basår eller ungefärlig ålder på följande koder:

LABIODC (gissningsvis sent 90 eller kanske hellre tidigt 00?)
LEAHMH (90-tal?)
LGA790 (80-tal?)
6-01352 (70-tal?) 6:an skulle också kunna vara ett G

Följande två flaskor har inga koder, men ovanlig storlek:

77 cl (60-tal?)
78 cl (50-tal?)
 
Toppen