Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Multisensorik - Våra sensoriska sinnens komplexa natur.

Mattias Schyberg

Administratör
Inget nytt under solen egentligen, har tidigare länkat till denna artikel där man kan läsa om hur bräcklig och lättmanipulerad vår sensoriska förmåga är. Ni kanske tycker att jag tjatar och upprepar mig kring dessa ämnen, men viktiga saker kan behöva höras många gånger - och hör sen! :)

Om ni tar er lite tid för att läsa denna artikel så kommer ni att få en rejäl genomkörare kring hur komplext det är med smak och arom. ALLT påverkar i hög grad vad du upplever när du tar en sipp ur ditt vinglas eller ett bett i din köttbit. Färg spelar mycket stor roll; synintryck är en starkt bidragande faktor när det gäller sensorik. En djup röd färg får dig att uppleva en signifikant högre sötma (ca 10 % högre) jämfört med exempelvis grönt som stimulerar upplevelsen av surt. Även ljud påverkar mycket samt de taktila smärtsignaler som stimuleras av bland annat chili. Sen skall vi inte tala om de kulturella skillnaderna mellan oss människor, vilket har oerhört stor påverkan såklart. Det är lätt att tro att våra sinnen fungerar som mätinstrument, till viss del är det sant, men alla mätvärden passerar ju hjärnan i slutändan och det är där allt väsentligt avgörs. Det är mäktiga signalstormar som leder fram till det där blåbäret vi känner när vi sniffar på vårt dyrinköpta vin.

Det är dessutom inte konstigt att bedömning av smak och arom bör ske blint om ambitionen är att vara så objektiv som möjligt. Det kommer alltid vara mestadels subjektivt ändå, men i blindo så kan man i alla fall minimera diverse brus som inte har med vinets "riktiga" sensoriska egenskaper att göra. Även att studera viners färg kan vara lite av en fälla.

image.jpg

Vad smakar bilden?
 
Toppen