Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Noll koll - en merit!

SV: Noll koll - en merit!

Både Livets Goda och Wow News har ju ofoget att släppa in betalda annonser och publicera dem som nyheter med sig själva som avsändare.

Branschens egna regler:

Redaktionell reklam
Utforma materialet enbart enligt journalistiska och/eller programmässiga bedömningar, aldrig i avsikt att ge varor och tjänster reklam

http://svt.se/content/1/c6/69/94/61/etik.pdf
 

chambertin

Medlem
SV: Noll koll - en merit!

shorepower skrev:
Både Livets Goda och Wow News har ju ofoget att släppa in betalda annonser och publicera dem som nyheter med sig själva som avsändare.

Branschens egna regler:

Redaktionell reklam
Utforma materialet enbart enligt journalistiska och/eller programmässiga bedömningar, aldrig i avsikt att ge varor och tjänster reklam

http://svt.se/content/1/c6/69/94/61/etik.pdf
Inget undslipper dig shorepower.
Kudos !
 
Toppen