Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Norsk läsövning

SV: Norsk läsövning

#sbgate

Undrar om samma debatt om monopolet finns i Norge som i Sverige. Nu är ju inte Norge med i EU så privatimport och vinklubbar lär ju vara förbjudna.

Det ät iallafall rätt tydligt vilken huvudsaklig målgrupp de båda monopolen har, Vinen på papp som det heter slår ju hårt i båda landen. Allt för att stävja dryckesproblemet ::)


Harry översätts väl Svenne Banan eller?

PS. Flyttade ämnet till Övrigt
 
Toppen