Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nov 1-2 Vinexpo Nippon

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Kanske är det då vi kör 5 kvällar-nätter på raken med Vinfernon, varav minst ett kommer handla om Shouchu :cool:

A new wine and spirits event in Tokyo

Vinexpo has designed Vinexpo Nippon, to be closer to wine and spirits professionals.
On Saturday 1st and Sunday 2nd November 2014, come to Prince Park Tower in the middle of Tokyo and meet a selection of exhibitors from all over the world, who have travelled especially to introduce their products and new offerings to you. Talk directly to the decision makers, producers and merchants, who have come to meet you, while you taste the wines and spirits which will contribute to the success of your business.

Länk till hela eventet: här!
Jag lovar agera reseledare på ett bra sätt om du beger dig hit.
 
Last edited:
Toppen