Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Ny ämneskategori för media rörande vin

Crist(al)ian 77

50 Shades of Grape
Administratör
Forumet har nu skapat en ny ämneskategori för diverse media rörande vin. Exempelvis böcker, tidningar,artiklar, poddar, föreläsningar, MOOC, m.m.

Jag har flyttat inlägg och trådar som bättre hör hemma i den här kategorin.

Använd den här avdelningen i fortsättningen när ni skriver om eller vill ha tips på böcker, poddar m.m.

Meddela i den här tråden om ni finner andra trådar (länka gärna) som borde flyttas.:)
 
Toppen