Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Ny version av finewines.se

Inom någon månad kommer vi installera en ny version av finewines.se med några förändringar. Det är inga omvälvande nyheter men ändå saker som vi vill testa.

Bland annat kommer vi att introducera möjlighet att välja text som ska citeras, nyheter kring omröstningar, statusuppdateringar.

För att se till att vi inte skickar ut något som inte fungerar skulle vi gärna se 2-3 personer som kan spendera lite tid med att titta igenom den nya versionen, hitta saker som inte fungerar, inte är översatta (jag översätter vår plattform från engelska och vid alla nya versioner finns det behov att uppdatera) eller bara ge synpunkter på sådant som borde göras annorlunda. Inga formella krav och det som krävs är lite tid.

Skicka ett PM till någon av oss eller posta här i tråden om ni har tid och intresse

Tack på förhand

@Anders Landström , @Matlen och @Jimmy Forsman
 
Toppen