Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nya byar och expansionen i Champagne

CH

Medlem
SV: Nya byar och expansionen i Champagne

Det är intressant läsning och det är många bra argument som läggs fram.
Återstår som sagt att se vad resultatet blir och när det sker.
 

SUPRA

Bäst
SV: Nya byar och expansionen i Champagne

Är inte en positiv sak att en del befintliga odlingar kanske blir av med sin status pga bristande kvalitet?

Eller har jag massuppfittat det?
 

CH

Medlem
SV: Nya byar och expansionen i Champagne

SUPRA skrev:
Är inte en positiv sak att en del befintliga odlingar kanske blir av med sin status pga bristande kvalitet?

Eller har jag massuppfittat det?

massuppfittat?

Nej jag tolkade det på samma sätt och tycker att det kan vara väldigt positivt att byarnas status kan klassas om.
 
Toppen