Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nya Cellartracker

kayaker

Cyklist
SV: Nya Cellartracker

Sämre överblick. Dessutom verkar det långsammare. Ingenting som jag ser som en förbättring efter de tre första tittarna m.a.o.
 
Trådskapare
F

frommen

Medlem
SV: Nya Cellartracker

Nej, jag känner mig inte heller helt nöjd. Den förra designen hade kanske en högre inlärningströskel men när man väl vande sig funkade den utmärkt. jaja, man kanske vänjer sig :-\
 
Toppen