Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nya frågor om vin på internet

Hej. För någon vecka sedan skrev jag här för att se om ni kunde tänka er att svara på en enkät vi lade ut. Vi har några kompletterande frågor och undrar om det är någon här som har lust att svara på dem.
Ni behöver ju inte svara precis som frågorna säger, utan det som är intressant är hur ni tänker när ni köper vin och vad som kan bli bättre. Varför tror ni förresten att folk inte köper vin på internet?

detta är frågorna, men feel free att svara på vilken fråga som helst, eller helt enkelt berätta hur du gör idag.
Detta är frågorna:

- Är det viktigast med ett stort utbud eller ett nischat utbud hos en vinbutik på internet? Varför?

- Varför har du valt den vinförsäljare du handlade av senast?

- Är det något din nuvarande leverantör av viner kan göra bättre?

- Vad gör din nuvarande leverantör av viner bäst enligt dig?

- Är det viktigt med unika viner, som inte går att köpa någon annanstans? Varför?

- Vid vilka tillfällen dricker du vin?

-Vad är din åsikt om prenumeration på vin?Som sagt, svara precis hur utförligt eller kort du vill.

Tack så mycket för hjälpen!
 

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Nästa gång ni försöker sälja in en produkt (eller enkät) tänk efter riiiiktigt mycket innan.
Det är det bästa råd jag kan ge er inför det som kallas "verkligheten" av vissa.
Kämpa på! (Det är enda chansen!)
Och låt er inte nedslås av varken motgångar eller surgubbar :eek:
 
Last edited:
Toppen