Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nya områden

Zaphod

Medlem
Jag har dock upplevt att det brukar bytas artikelnummer på rätt många av de exklusiva produkterna men det kanske beror mer på att de bara lanseras en gång om året eller så...

Alla viner i tillfälliga sortimentet får nya artikelnummer när det kommer en ny årgång. Det är i ordinarie sortimentet och BS som artikelnumret hänger kvar oavsett årgång.
 

ChristianB

DipWSET
Alla viner i tillfälliga sortimentet får nya artikelnummer när det kommer en ny årgång. Det är i ordinarie sortimentet och BS som artikelnumret hänger kvar oavsett årgång.
Bra att veta! Jag har funderat lite på systemet för det men inte riktigt satt mig in i hur det fungerar. Tack!
 
Toppen