Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nyårschampagne i sista minuten

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Normalt sätt är det ju distributören som ska lägga in informationen. Tittar man på Vingruppens hemsida så stämmer dock informationen så det är nog SB som klantat till sig här.
Även solen har ju sina fläckar. ;) Efter ett år då vårt kära monopol gått från klarhet till klarhet räckte väl formtoppen inte riktigt in på upploppet. :D
 
Toppen