Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Nyheter inom admingruppen

Mattias Schyberg

Administratör
Hej,

De flesta har säkert redan noterat det, men två förändringar har skett i admingruppen senaste tiden.

Dels har @thunberg ”stigit i graderna” och är numera administratör på samma nivå som undertecknad. Det innebär fler möjligheter att detaljstyra forumet under huven, men även högre förtroende rent allmänt efter en längre tid som plikttrogen moderator, en roll han skött med bravur.

I samma veva har vi även utnämnt en ny moderator i form av @Crist(al)ian 77 som vi till slut lyckades fånga in. Tack för det! Du kommer att hantera uppdraget lysande är vår övertygelse!

//admingruppen
 
Toppen