Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Oaxens inventarier på auktion

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Hah!
Såg denna tråd först nu. 10 år efter dess enda inlägg.

Att betala extra för proveniens, är inte det exakt vad du och så många andra gör då ni köper Champoo, Bourgogne och Baroloo?
Precis samma som jag gör då jag köper Paleo och Bdx…

Etikettsflukt går före så väldigt mycket annat, lite mer 'logiskt' :)

Självklart är ett Oaxens vinskåp från Fabrik X mer underbart än ett från Fabrik X som inte gått via Oaxen :cool:
 
Toppen