Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Odlarchampange - besöka och köpa på plats.

Trådskapare
Lambo

Lambo

Medlem
Hej och sorry dålig återkoppling. Massa härliga upplevelser! Provningen med Mr Selosse var resans absoluta höjdpunkt, ett minne för livet!

Men till det viktigaste, hur många flaskor fick jag plats i Teslan. Totalt fick jag in 150 flaskor skumpa och som bonus ett gäng BIB-sprit fr Puttgarden.

Jävla bra bil ha ha
 
Toppen