Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Översvämningar i Bourgogne

Silenos

Medlem
SV: Översvämningar i Bourgogne

Du kan va lugn. Blommningen har inte börjat än och alltså så ska regnet inte ha medfört någon skada. Vissa problem med jordskred i branta lägen skulle man förvisso kunna tänka sig, men det har jag inte hört något i om.
 
Toppen