Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Oktoberfestöl 2012

Systembolagets lansering oktoberfestöl 2012

Det släpps ett antal öl specifikt under rubriken oktoberfestöl den 1 september. Ser ut som hösten blir en ölhöst om man ska följa Systembolagets lanseringar i detta område.

Oktoberfestöl
 
Toppen