Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Omröstning, "låt oss dela en pava över nätet"

I nästa version av vår programvara kommer det finnas utökade möjligheter vid omröstningar. Bland annat dold omröstning fram tills dess man själv röstat. Vi planerar därför, i tillägg till omdömen, att införa omröstning om varje vin.

Det kräver att vi har en skala som alla är förstår, men vi kan inte ha allt för många alternativ. Vi planerar därför att köra:

Poäng Förklaring
95-100 Klassiskt, ett stort vin
90-94 Exceptionellt, ett vin med överlägsen karaktär och stil
85-89 Mycket bra, ett vin med speciella kvaliteter
80-84 Bra, ett välgjort vin
75-79 Mediokert ett drickbart vin med ett antal skönhetsfel
50-74 Kan inte rekommenderas

Vad säger forumet?

Inspiration hämtade vi här
 
Toppen