Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Pagani Zonda R

SUPRA

Bäst
Jag håller en liten Gudstjänst så här på Söndagen.

000paganizondar.jpg


003paganizondar.jpg


007paganizondar.jpg


009paganizondar.jpg


010paganizondar.jpg


011paganizondar.jpg


012paganizondar.jpg


013paganizondar.jpg


014paganizondar.jpg
 

anders

Medlem
SV: Pagani Zonda R

Jag noterade att åket var italienskt. Tyckte väl att jag såg lite rostfläckar här och där... ;D
 

anders

Medlem
SV: Pagani Zonda R

Precis. När man susar runt på Autobahn med maxhastighet och ser en Opel Kadett 76 snabbt närma sig i backspegeln kommer man nog att tappa kontrollen över sfinktern när man kommer ihåg hur mycket man slantade upp för Pagani Gevalia. :D
 
Toppen